Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego

Powszechny problem

A A A
31.03.2015

Problem utraty słuchu dotyka dużej liczby osób. Skala jest bardzo poważna. Jak pokazuje badanie „Słuch polskich seniorów 2014” przeprowadzone przez TNS Polska - aż 77% Polaków w wieku 60+ twierdzi, że ma problemy ze słuchem. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 500 osób.

 Dane są bardzo niepokojące. Jak wynika z raportu TNS Polska:

  • 30% zbadanych osób nie słyszy radia i telewizji przy poziomie głośności, przy którym inni domownicy słyszą wszystko wyraźnie;
  • 20% osób powyżej 60 roku życia deklaruje, że przez niedosłuch całkowicie rezygnuje z telewizji i radia;
  • co trzeci badany prosi o powtórzenie tego, co ktoś powiedział, ponieważ jego słyszenie nie jest dokładne;
  • 24% respondentów ma wrażenie niewyraźnej i mamroczącej mowy swoich rozmówców;
  • jedna piąta seniorów przyznała, że w celu poprawienia rozmowy telefonicznej przekłada telefon do drugiego ucha. Tyle samo badanych rezygnuje z kontaktu za pomocą telefonu obawiając się, że nic nie usłyszą.
  • co czwarta osoba przyznała, że przez problem ze słuchu wycofuje się z rozmów w głośnym otoczeniu, np. w sklepie lub na przyjęciu
  • 20% badanych rezygnuje ze spotkań z przyjaciółmi, rodziną czy sąsiadami oraz załatwiania osobiście spraw w urzędach z obawy przed nieusłyszeniem o czym się do nich mówi.

Dlaczego niedosłuch to poważny problem? Ponad 21% całej ludności to osoby w wieku 60+. Struktura demograficzna naszego kraju zmienia się radykalnie – stajemy się społeczeństwem starzejącym. Równocześnie wydłuża się wiek emerytalny (obecnie 67 lat) – część z tych osób jest i będzie aktywna zawodowo aż do jego osiągnięcia. Do tego potrzebna jest pełnia zdrowia, a niedosłuch może się okazać przeszkodą w rywalizowaniu na rynku pracy. Poruszanie się poza miejscem zamieszkania może stać bardzo niebezpieczne, gdy nie docierają do nas dźwięki, a przez problemy ze słuchem osoby starsze, ale ciągle fizycznie sprawne mogą mieć również problemy w uczestniczeniu w życiu nie tylko zawodowym, ale także rodzinnym i społecznym. To z kolei przez poczucie wstydu, niepełnosprawności rodzi stany lękowe, depresję i poczucie wykluczenia. 

Niedosłuch jest problemem społecznym, coraz bardziej powszechnym. Profilaktyka słuchu powinna się stać rutynowym badaniem wpisanym do naszego kalendarza, gdy ukończymy 55 rok życia. Przesiewowa kontrola słuch zajmuje tylko 15 minut, a zyskujemy pewność czy dobrze słyszymy, czy nadszedł czas, aby zadbać o jego poprawę i rehabilitację. O nasz komfort życia, sprawność fizyczną i psychiczną musimy zadbać sami.

Pamiętajmy też, że problem niedosłuchu to nie tylko nasz problem, ale także naszych najbliższych, z którymi na co dzień się kontaktujemy.