Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego

Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem dotyczy nas wszystkich

A A A
27.04.2015

Na całym świecie jest ponad 500 milionów ludzi, którzy niedosłyszą. W Polsce kłopoty ze zdrowiem wynikające z nadmiernego hałasu ma już ponad 13% populacji.  42% młodych Polaków (do 20. roku życia) cierpi na niedosłuch. 27 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, który ma zwracać uwagę na skalę problemu.

Hałas to nasz wróg i otacza nas zewsząd. Jak wynika ze sprawozdania Światowej Organizacji Zdrowia, hałas jest drugim, co do szkodliwości czynnikiem stresogennym w Europie, a ok. 20% wszystkich ludzi na świecie przebywa w hałasie, przekraczającym 65 dB! Według przepisów Unii Europejskiej dopuszczalny jego poziom wynosi 60 dB. Oznacza to, że organizm, który przebywa w ciągłym hałasie, nie ma szans funkcjonować prawidłowo.

Grupy ryzyka

W grupie ryzyka narażonej na poważne uszkodzenie słuchu znajdują się: rolnicy, budowlańcy, rzemieślnicy, dj i stolarze. Hałas, z którym obcują na co dzień ludzie wykonujący takie zawody, jest stanowczo za wysoki. – Długotrwałe przebywanie w głośnych pomieszczeniach powoduje destrukcję systemu nerwowego oraz immunologicznego, rozdrażnienie, nadpobudliwość, apatię i agresję. Wpływ hałasu na nasze życie w społeczeństwie jest negatywny, zaburza przede wszystkim proces komunikacji, utrudnia odbiór sygnałów, wywołuje napięcia czy kłótnie - tłumaczy Maria Dobrowolska, Prezes Fundacji Geers Dobry Słuch.

Czy można uniknąć uszkodzenia słuchu, jednocześnie pracując w tych zawodach? Tak, jeśli właściwie zabezpieczymy swój słuch. Należy pamiętać o stosowaniu słuchawek ochronnych oraz uniwersalnych zatyczek (dobre rozwiązanie dla osób, które spędzają czas w hałaśliwych warunkach np. budowlańcy), testach i profilaktyce.

Profilaktyka w dziedzinie zaburzeń słuchu jest bardzo ważna – zwłaszcza dla tych osób, które są narażone na hałas. Misją naszej Fundacji jest budowanie świadomości problemu niedosłuchu, jego profilaktyki, ochrony oraz rehabilitacji. W skład tej profilaktyki wchodzą przede wszystkim testy słuchu oraz szybka diagnostyka. Trudno jest samemu rozpoznać niedosłuch we wczesnym stadium, ponieważ pogorszenie następuje stopniowo. W związku z tym ochrona jest niezwykle ważna – zwłaszcza w tak dużej grupie ryzyka - dodaje Maria Dobrowolska.

Hałas = stres

Objawy takie jak irytacja, zmęczenie, rozkojarzenie, bóle głowy mogą być  związane bezpośrednio ze zbyt dużym natężeniem hałasu. Nasz mózg nie zawsze pozbywa się bodźców, które uzna za zbędne i niezależnie od nas i naszej woli koduje zbyt wiele niepotrzebnych informacji. Warto pamiętać, że szkodliwe dla układu nerwowego są także szumy i jednostajne dźwięki.

Hałas to nie tylko stres, irytacja i zmęczenie, ale także… choroby serca. Jak podaje internetowe czasopismo Occupational, najbardziej narażeni są na nie mężczyźni w wieku 20+. Badania przeprowadzone w National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) udowodniły, że pracownicy, przebywający w hałasie, 2-3 razy częściej zmagali się z poważnymi chorobami serca. U osób powyżej 50. roku życia ryzyko wystąpienia zawału serca czy choroby niedokrwiennej rosło aż 3-4 krotnie. Naukowcy z NHANES uważają, że stres wywołany hałasem jest porównywalny do stresu, jaki towarzyszy gwałtownym emocjom albo wysiłkowi fizycznemu. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia sprawia, że musimy bardziej dbać o kondycję fizyczną w podeszłym wieku. Słuch ma tutaj kluczowe znacznie.  Bez niego spada pewność siebie, a to skutkuje ryzykiem depresji. Problemy ze słuchem mogą niestety bardzo skomplikować życie zawodowe, a nawet je zdyskwalifikować - podsumowuje ekspert.

Narażenie na nadmierny hałas prowadzi do wielu chorób, a koszty społeczne, związane z przekraczaniem dopuszczalnych norm hałasu, wynoszą państwa Unii Europejskiej aż 40 miliardów euro rocznie. Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem przypomina nam o tym, jak poważnym i szerokim problemem jest niedosłuch. Borykają się z nim bowiem nie tylko osoby starsze, lecz coraz częściej również młode. Warto pomyśleć o profilaktyce swojego słuchu i zastanowić, czy w naszym otoczeniu nie ma osoby, która cierpi z powodu niedosłuchu. Jeśli mamy takie podejrzenia, spróbujmy pomóc.