Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego
A A A

Ubytek i utrata słuchu

Naturalna fizjologiczna utrata słuchu związana z wiekiem:

 • Utrata słuchu stopniowo rozpoczyna się po 20-tym roku życia.
 • Pogorszenie słuchu zwykle rozwija się z wiekiem, jednak bardzo rzadko prowadzi do całkowitej głuchoty.
 • Po 55 roku życia zaleca się raz na rok profilaktyczne badanie słuchu.

Leki uszkadzające słuch:

 • Polekowe uszkodzenia słuchu mogą być jedno- lub obustronne
 • Dotyczą najczęściej struktur odpowiedzialnych za percepcję tonów wysokich.

Choroby:

 • Ucha
 • Choroby zakaźne takie jak: odra, zapalenie opon mózgowych itp.
 • Choroba Meniere’a
 • idiopatyczna utrata słuchu (bez określonej przyczyny )

Czynniki  genetyczne

Hałas

 • Hałas mogący uszkodzić słuch > 80 dB „A”
 • Norma prawna hałasu: 85 dB „A”

Urazy akustyczne np. urazy akustyczne po koncertach, ubytek słuchu po wybuchach, nagłe zmiany ciśnienia, pęknięcia czaszki itp.