Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego
A A A

Bezpłatne badania słuchu

Najbardziej powszechną metodą badania słuchu jest pomiar audiometryczny.

Badanie audiometryczne:

 • Pozwala w prosty i szybki sposób określić stopień
  i rodzaj niedosłuchu.
 • Umożliwia zlokalizowanie przyczyny niedosłuchu.
 • Umożliwia podjęcie decyzji o leczeniu lub protezowaniu słuchu.
 • Jest badaniem bezbolesnym.

Audiometria tonalna (progowa) – służy do wyznaczenia najmniejszego poziomu dźwięku, który Pacjent jest
w stanie usłyszeć.

 • Bezpłatne badanie słuchu składa się z kolejnych etapów:
 • Pomiar przewodnictwa powietrznego (poprzez przewód słuchowy, z wykorzystaniem słuchawek). Pomiar ten pozwala na określenie, jak duży jest niedosłuch.
 • Pomiar przewodnictwa kostnego (poprzez kości czaszki, z wykorzystaniem wibratora umieszczonego na skórze, np. za uchem). Pomiar ten pozwala na określenie stanu ucha wewnętrznego i środkowego oraz rodzaju niedosłuchu.

Audiometria mowy (test dyskryminacyjny) – służy
do określenia stopnia dyskryminacji czyli rozumienia mowy osoby badanej.

 • W celu wykonania badania wykonuje się:
 • Test rozumienia liczb. Pozwala na określenie progu rozpoznawania mowy.
 • Test rozumienia słów jednosylabowych. Pozwala na wyznaczenie stopnia maksymalnego rozumienia mowy oraz poziomu komfortowego słyszenia i dyskomfortu.

Jak wykonywane jest badanie audiometryczne?

Badanie audiometryczne wykonywane jest za pomocą urządzenia zwanego audiometrem w pomieszczeniu izolowanym akustycznie (komora ciszy, kabina akustyczna).

Na czym polega audiometria tonalna?

Audiometria tonalna (progowa) pozwala na określenie stopnia ubytku słuchu dla poszczególnych częstotliwości.

 • Badanemu poprzez słuchawki powietrzne lub wibrator kostny podawane są do ucha dźwięki proste.
 • Dźwięki z zakresu częstotliwości 125-8000 Hz podawane są najpierw do ucha lepiej słyszącego,
  a następnie do drugiego.
 • Zadaniem badanego jest zasygnalizować moment usłyszenia możliwie najcichszego dźwięku.
 • Wynik, który otrzymujemy, to audiogram, czyli graficzny zapis wielkości ubytku słuchu mierzonego
  w dB HL, w funkcji częstotliwości w Hz.

Na czym polega audiometria mowy?

Audiometria mowy pozwala na ustalenie wydolności słuchu.

 • Badanemu podawane są specjalnie przygotowane zestawy liczb i słów jednosylabowych.
 • Zadaniem badanego jest poprawnie powtórzyć możliwie jak najwięcej usłyszanego materiału dźwiękowego.
 • Ilość poprawnie zrozumianych liczb i słów określa socjalną wydolność słuchu czyli umiejętność komunikacji i porozumiewania się badanego z innymi ludźmi.
 • Umiejętność i zdolność rozumienia mowy jest bardziej istotna we wzajemnym porozumiewaniu się z ludźmi niż słyszalność dźwięków prostych.
 • Można słyszeć, a mimo to nie rozumieć mowy. Stąd tak ważne jest wykonanie również audiometrii mowy oprócz audiometrii tonalnej.