Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego

REGULAMIN Konkursu Olo na Atlantyku … A TY?

A A A
  1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja GEERS Dobry Słuch (dalej jako Fundacja).
  2. Tytuł Konkursu: „Olo na Atlantyk. A ...Ty?!”.
  3. Konkurs ma na celu propagowanie pozytywnych postaw u ludzi mających różny stopień niedosłuchu a dążących do realizowania swoich pasji. Odwołujemy się do sylwetki Pana Aleksandra Doby – niezwykłego kajakarza, zdobywcy m.in. nagrody National Geographic Podróżnik 2015, z którym od maja 2015 Fundacja nawiązała współpracę w zakresie promowania zdrowego, aktywnego życia i profilaktyki słuchu. Wiemy, że ludzi z pasjami jest wielu, także pośród tych z niedosłuchem. Dlatego pragniemy, aby uczestnicy konkursu podzielili się z nami swoją historią o zamiłowaniach i hobby.
  4. Konkurs polega na opisaniu pasji, hobby, zainteresowań tak, aby pokazać  , że w każdym wieku można żyć pełnią życia –nawet z niedosłuchem – jeśli na co dzień korzysta się z aparatów słuchowych.
  5. Forma wykonania pracy jest dowolna (esej, wypracowanie, opowiadanie itd.).
  6. Listy z pracami należy nadsyłać na adres Fundacji GEERS Dobry Słuch podając swoje imię , nazwisko oraz korespondencyjny adres zwrotny w celu wysłania informacji o ew. zdobyciu nagrody.
  7. Adres Fundacji:


Fundacja GEERS Dobry Słuch
Olo na Atlantyku. A … Ty?
90-146 Łódź
ul. Narutowicza 130

W liście, na końcu pracy prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu konkursu „Olo na Atlantyku. A …Ty?!” zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Administratorem danych jest Fundacja GEERS Dobry Słuch z siedzibą w Łodzi. Administrator na żądanie uprawnionego dokona zmian, aktualizacji a także usunięcia danych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres (ulica i nr mieszkania, kod,  miasto,)


………
Podpis

8. Dla Państwa wygody na stronie fundacjageers.org.pl znajduje się formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania.
9. Czas trwania konkursu: 21.IX. - 15 XI 2015 r.
10. Nagrodzone zostaną na najciekawsze prace, pokazujące, że w każdym wieku można żyć pełnią życia –nawet z niedosłuchem – jeśli na co dzień korzysta się z aparatów słuchowych.
11. Nagrody w konkursie to :
3 nowoczesne ciśnieniomierze marki OMRON
100 książek „Olo na Atlantyku”
12. Ogłoszenie wyników na początku grudnia 2015 na stronie www.fundacjageers.org.pl
13. W skład komisji konkursowej wchodzą wolontariusze i pracownicy Fundacji Geers Dobry Słuch:
Anna Święcka-Głowacka, Emila Stefańska, Maria Dobrowolska, Adam Przybył, Agnieszka Kubiak - Tarczyńska.
14. Osoby nagrodzone otrzymają pismo zwrotne z informacją o przyznanej nagrod
15. Fundacja Geers Dobry słuch zastrzega sobie prawo do upublicznienia nagrodzonych prac w kwartalniku SŁUCH oraz na stronie internetowej Fundacji.
16. Osoby nagrodzone otrzymają do podpisania klauzulę ze Zgodą na takie opublikowanie nagrodzonych prac.
17. Regulamin Konkursu i jego ewentualne zmiany dostępny na stronie www.fundacjageers.org.pl

Sporządzono dnia 14.09.2015